Sänkning av gårdsplan för bättre vattenavrinning.


Och en ny väg.