Före
Efter


Det tog 2 veckor med 4 block att dra in takstolarna och väggen den halvmeter som det hade givit med sig.


I andra ändan hade någon sågat bort för mycket för att det skulle kunna hålla ihop.
Tack till Ove för kraftiga bjälkar från hans sönderblåsta lada!


Grisar har gnagt sönder stockarna.


Tack till Ove igen!