Det borde gå att knuffa in veden med traktor när den är torr.
Onödigt jobb att lava ner och bära in...

 
 


Gräsklipp är bättre gödsel än koskit och konstgödsel... Gratis och finns i överflöd!


Grisstallet blev till garage.


3 veckor med fruset vatten i januari vill jag inte vara med om igen!


Här ska det bli slungrum någon gång...


Bort med gamla mjölkrummet.

 

Här var det mesta genomruttet, en stålbalk blev räddningen!


Nytt ordentligt isolerat rum för vatten och el mm.


Före


Efter