Varför gå omvägen genom en komage?


Ca 80 cm ska bort.


Nästan bara sten.


Den gamla brunnen används inte men är bra att ha i reserv.


Gjuter en bit runt det som hamnar under mark.


Resten ska muras.


Stort behov av en ny grund.


Hackar loss ruttet timmer en bit i taget.


Gjuter bit för bit.


Ska bli syllen som borde varit där från början.


Bit för bit...


Och sedan nästa bit...


Och nästa...


Och likadant med murningen.5 olika sektioner sitter ihop!


Fuktskydd.


Dränering.


Dagvattenledning.


Avlopp, dagvatten och dränering.Det blev en liten damm där rören mynnade ut.