Kilsågade granbrädor.


Skruvas dit med trallskruv. Ska nu torka ett år innan det slås ihop igen och spikas.


Karm och syll rutten.
 


Råtthål!


Bort med flera lager golv och väggar.


Isolerat med sten och jord.


 


Hallen.


Plast / lekakulor i mitten, fiberduk / makadam längs kanterna.    


För stor för att få ut.


Grävs ner istället


Bort med 3 lager tak.


 


 


Vattenmantlad kamin.


Och snart en kamin till.


Färdigt för isolering.


Isolering av sönderrivna tidningar.